Krása trvalek spočívá v jejich způsobu využití

Trvalky jsou velmi vděčné květiny, víceleté rostliny, které zdobí zahrady i desítky let. Zahrnují jak miniaturní druhy vhodné zvláště do skalek, tak druhy obrovské, dosahující výšky 3 i více metů. Pochopitelně i estetická hodnota různých druhů trvalek je dosti odlišná.

Vzhledem k tomu, že trvalky dodávají zahradám charakter přírodního prostředí, nehodí se příliš do zahrad přísných tvarů. Svou krásu trvalky předvedou nejlépe v nepravidelně uspořádaných nebo v rozvolněných zahradách. Navíc jejich opravdu široký sortiment nabízí velké možnosti využití.

Pohledová změna záhonů

U většiny trvalek platí, že by se měly po pěti letech přesadit a také rozdělit a zmladit. A právě toto období je ideální dobou, kdy můžeme provést na své zahradě změnu, a to pohledovou změnu záhonů. Navíc je dobré využívat odlišnou dobu kvetení různých druhů trvalek a sesazovat je na záhon tak, aby aktuálně vždy alespoň jeden druh kvetl. Proto je dobré, aby záhony z trvalek byly sestaveny vždy z několika druhů trvalých rostlin. Díky tomu pak takto osázené záhony budou kvést od časného jara až do zámrazu. Při výsadbě bychom neměli zapomínat ani na druhy okrasné listem.

Jak sestavovat trvalkové záhony

Sestavování trvalkových záhonů není právě snadná záležitost. Trvalky je nutné volit tak, aby k sobě jednotlivé druhy ladily a navíc, aby splňovaly stejné, nebo alespoň podobné nároky na stanoviště. Dále by měl být trvalkový záhon napravitelný, pokud později zjistíme jeho nevhodné uspořádání. Dbáme na to, aby byl trvalkový záhon nejen svým tvarem, ale i uspořádáním nepravidelný.

Záhon osazujeme podle kompozičních pravidel

Důležité je vybrat nejprve trvalky, které budou tvořit kostru skupiny. Takovou rostlinou může být buďto okrasný keř nebo výrazná trvalka s nápadným růstem nebo květem. Tyto kosterní rostliny neumisťujeme nikdy přímo ve střed  záhonu. Vyčleníme jim místo v jedné třetině délky nebo šířky záhonu. Budou tedy posunuty poněkud stranou. S ohledem na celkovou rozlohu záhonu umístíme pospolu 1 – 4 takovéto rostliny. Až poté vybíráme do záhonu rostliny doplňující, které mají vyvážit a zpestřit záhon. Na závěr vybíráme rostliny náhradní, které mají barevně doplňovat ostatní rostliny v záhonu, a zároveň by měly kvést postupně. Pro jakékoli trvalkové seskupení vždy platí, že nemá být uspořádáno pravidelně, v jedné linii. Má vyplňovat nepravidelné obrazce, vytvářet ladné linky.

Trvalky lze doplňovat cibulovinami nebo hlíznatými rostlinami

Zvláště na jaře a na podzim jsou cibuloviny schopné skvěle doplnit záhon s vysazenými trvalkami. Jarní a letní trvalky najdou skvělého spojence v hlíznatých rostlinách, které záhonům dodají barvy na podzim. Trvalky můžeme kombinovat také s letničkami, zejména s těmi, které jsou podobného charakteru. Pro kombinaci s trvalkami jsou vhodné i jehličnany, zejména skupina nízkých jehličnanů. Právě tyto dřeviny pak budou v záhonech tvořit dominantní prvek.

S kterými květinami trvalky nekombinujeme

Trvalky nekombinujeme zásadně s květinami majícími výjimečné postavení. Jsou to hlavně růže a jiřiny.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com  

500 total views, 1 views today