Proč v létě nestříhat trávník na krátko

Krátce sečený trávník sice vypadá hezky a upraveně, ale to může v létě trvat jen krátkou chvíli. V současnosti, kdy se snažíme zachovat v půdě co nejvíce vody, je nutné, aby trávníky a veškeré další travnaté plochy zůstávaly vyšší. Jen tak je travní vegetace schopná odolávat spalujícímu vedru a udržet v půdě vlhkost.

V posledních letech je vysychání půdy doslova kritické. Nejen u nás je půda sužována velkým suchem. Navrhovány jsou sice nejrůznější aktivity, jak se této situaci bránit, ale ne všechny jsou efektivní. Přitom velmi jednoduchým a rovněž levným řešením je právě úprava časté a nízké seče trávníků a travnatých ploch.

Co se děje v krátkém travním porostu

Je dokázáno, že trávník, který sečeme často a na krátko, celkově situaci sucha ještě zhoršuje. Trávník kvůli častému a nízkému sečení ztrácí schopnost zadržovat vodu. Je to způsobeno tím, že řídký travní porost nezadrží pálící slunce. Paprsky tak dopadají na půdu, tu vysušují a půda pak nevsakuje případnou vláhu, která přes ni jen přeteče. Navíc travní stébla poraněná sečením následně vyžadují na své zacelení více vody. Nemají-li dostatek vody, zasychají. Na krátko sečený trávník tak v letních parnech může velmi brzy zmizet úplně. Holá zem se pak udusává, dále vysušuje a eroduje. Tak pomáháme vytvářet plochy, kde se horko stává nesnesitelným, teplo se v takových místech akumuluje a zhoršuje i situaci ve svém okolí.

Když je vody nedostatek

Suchu na našich zahradách a v jejich okolí můžeme zabránit poměrně jednoduše, postačí snížit frekvenci sekání trávy na polovinu.  Tím si zajistíme vyšší a bohatší trávník, který pěkně zhoustne a bude mít i bohatší druhovou skladbu rostlin. Hustší porost ráno udrží déle rosu, lépe se vypořádá přes den se slunečními paprsky a navíc poskytne domov mnoha bezobratlým živočichům. Jsou to právě mnozí z nich, kteří půdu pod trávníkem zkypřují. Jestliže zaprší, pomalý odpar vody osvěží i vzduch a okolní prostředí. A právě díky takovýmto jednoduchým opatřením, která na sebe navazují, máme větší šanci na to, že náš trávník zůstane zelený a svěží po celé léto.

Zamezte zbytečnému sekání trávníků  

Tam, kde je sekání trávy opravdu nezbytné, sekejte v rozumných intervalech. Pokud můžete, ponechávejte alespoň na některých úsecích vaší zahrady trávu vysokou a neposečenou. Více takových ploch napomůže půdě lépe odolávat suchu. Trávníky budou vypadat živější a vylepší tak i okolní klima. A jakmile zaprší, srážková voda se na ploše vaší zahrady udrží déle.

Pomozte přírodě bojovat se suchem i vy!  

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

135 total views, 1 views today