Jak na rekonstrukci dřevěné podlahy

Dřevěné podlahy jsou krásné, nevydrží však na věky, ale vydrží dlouho. Musíme však počítat s tím, že dřevo pracuje, je to živý materiál, který se mění v závislosti na mnoha faktorech. Krásnou masivní dřevěnou podlahu udržíme v dobrém stavu jen tehdy, budeme-li o ni dobře pečovat. I přesto však přijde doba, kdy si taková dřevěná podlaha vyžádá rekonstrukci.

Zvlněná dřevěná podlaha

Zvlnění podlahy může nastat v důsledku nesprávně připraveného podkladu nebo špatnou pokládkou, případně nekvalitním nebo nesprávně vysušeným dřevem. Dřevo určené pro pokládku podlahy vysoušíme ideálně na 9 %. Pak se nebude dřevo ani kroutit, ani vysychat. Navíc bychom se měli snažit udržet vnitřní klima místnosti na hodnotách relativní vlhkosti mezi 50 – 65 %. Bobtnání dřeva bude za těchto okolností zanedbatelné a navíc se zamezí i smršťování dřeva. Podlaha usazená na roštu si po zvlnění vyžádá opatrné rozebrání a kontrolu stavu roštu.

Napadení roštu houbou

Hlavně ve vlhkém prostředí se stává, že jsou rošty podlah napadené houbou. Pak je nutné rošty vyměnit. Co se týče výškového rozdílu podkladu, ten nesmí být na 4 m2 větší než 9 mm.  Na 10 m2 nesmí překročit 12 mm. Podklad podlahy je nutné dokonale vyrovnat, zanechat jej strukturálně hladký, rovný a suchý. Cementový potěr smí mít zbytkovou vlhkost maximálně 2,5 %. Poté se položí parotěsná zábrana. Ta má za úkol zabránit pronikání vlhkosti do dřeva. Na vytvoření roštu použijte naprosto rovné trámky. Požadujete-li u podlahy i zateplení, vyplňte mezery minerální vatou. Takto zrekonstruovaný rošt je připraven na instalaci masivní dřevěné podlahy.

Škrábance a povrchové úpravy

Někdy se dřevěné podlahy potýkají s nejrůznějšími škrábanci. Ať už jsou hloubkové, nebo jen povrchové, počítejte s tím, že jejich oprava vyřeší situaci jen dočasně, jednou za pár let se stejně musí provést broušení celé podlahy. Pro opravu škrábanců se nejlépe hodí sada na opravu dřevěné podlahy obsahující vosk v různých odstínech dřeva, dále hrot, pomocí něhož se aplikuje vosk na podlahu a nakonec i sprej pro zafixování. Pomocí vosku se škrábanec vyspraví a posléze sprejem opravené místo zafixuje.

Na celkové broušení masivní dřevěné podlahy doporučujeme vždy přizvat odborníka.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

105 total views, 1 views today