Bydlení s atriem

V dnešní době je život nás všech spjat spíše s malým či omezeným prostorem, a tak se jej snažíme získat všude, kde to jen trochu jde: na malých pozemcích, v netradičních domech, v jednopodlažní řadové zástavbě apod. Všude tam se dnes staví také atriové domy. V  podstatě se jedná o otevřené nebo zasklené vnitřní dvory, které slouží stejně dobře k relaxaci, tak k prosvětlení vnitřního prostoru, k jeho provětrání anebo jako zimní zahrady. V současné architektuře jsou atria velmi významný architektonický prvek.


Atrium, looking upPojmy atrium a impluvium
V novověké architektuře se pojmem atrium rozumí zpravidla zastřešený dvůr s prosklenou střechou. Je-li jeho střední část nezastřešena, bývá tam takzvané impluvium, to je nádrž na dešťovou vodu. Světlo proniká do atria nezastřešenou střední částí. Toto světlo z atria využívají i okolní přilehlé místnosti.
Uplatnění atrií
Atria se uplatní stejně dobře v solitérních domech jako i v městské zástavbě a jinde. Nemusí jít vždy jen o atriová obchodní centra anebo luxusní hotely. Dokonce i na takových místech, kde není příliš zajímavý výhled, se může dům s atriem uplatnit. Majitelé atria mají možnost získat lepší kontakt s okolím, přírodou a přitom nic nebude narušovat jejich pohodlí a soukromí.
Tvarová řešení atrií
Atrium bývá tvarově situováno do pravého úhlu, buďto ve tvaru písmene L, nebo do tvaru podkovy. Novodobá architektura však neustále přichází s novými a méně tradičními řešeními atrií.  Ve všech případech však atria vytváří soukromou oázu intimity pro své uživatele. Poskytují možný vnější obytný prostor navíc, rozšířením směrem vně domu.
Důležitá je orientace atriaModern stairs in a commercial building
Stejně jako při výběru orientace střešních oken, i u atria je důležitá orientace směrem k světovým stranám. Jako ideální se ukázala být orientace na strany: jih, jihovýchod a jihozápad. Orientace na severní stranu by majitelům nepřinesla požadovaný užitek z prosvětlení domu a způsobila by ještě navíc tepelné ztráty v důsledku nuceného přitápění.
Zvlášť důležité je zaměřit se na skutečnost, že majitel požaduje dům s atriem, již při tvorbě samotného projektu a nic neopomenout. U vyšších domů je nutné myslet na to, že je možné zastínění pozemku atriem. Výstavba i údržba atria je samozřejmě spojená s vyššími náklady, a s tím je třeba počítat od samého začátku, čili již od projektu.
 
Zasklená atria
Zasklená atria mívají obvykle ve spodních částech železobetonovou vanu, která přivádí vodu k rostlinám, jež jsou zde umístěné a tím pádem mají i odkanalizování. Toto místo je zároveň místem, určeným k vedení elektřiny. Pro dobrou izolaci tepelnou i zvukovou jsou využívána dvojskla. Z pohledu užívání jsou zasklená atria pravděpodobně nejvhodnějším řešením, zvláště v těch případech, kdy zeleň uvnitř plní funkci zimní zahrady.
 
Text: Zuzana Bohdalová
Foto: samphoto.cz