Modulové domy a modulární architektura

Je naprosto zřejmé, že velice záleží na použitých materiálech, které výsledná stavba obsahuje. V současnosti je posilováno vědomí o ekologické odpovědnosti bydlení v souladu přírodou. To však nemusí znamenat vždy jen bydlení ve dřevě a uprostřed lesa. Pokud se na celou situaci podíváme z uceleného hlediska, i modulární stavby mají možnost aspirovat na přídomek environmentální, neboť díky své prefabrikaci zajišťují efektivní nakládání s materiály a vytvářejí přesná řešení takřka bez odpadního materiálu.    
 
Modulove domy 1Modulární architektura z ekologického hlediska
Prefabrikace modulů umožňuje vysokou efektivitu a minimum odpadního materiálu. Ani přesun materiálů na krátké vzdálenosti nezanechává výraznou uhlíkovou stopu. Navíc se modulové domy skvěle vypořádávají s nedostatkem místa tím způsobem, že se díky modulům daří stavět efektní několikapatrové budovy. K ekologickému hledisku modulární architektury přispívá také jejich neustálý technický vývoj. Ten umožňuje moduly koncipovat jako plně samostatné, s vytápěním tepelným čerpadlem anebo osazené solárními kolektory. Modulární architektura tedy díky lehké rozebíratelnosti, možnosti recyklace a rovněž díky vynikajícím tepelně technickým vlastnostem sendvičových stěn nabízí doslova celou řadu vhodných ekologických řešení.
Variabilita a estetická stránka modulární architektury Modulove domy 2
Modulární architektura patří mezi žhavá témata současnosti. Čím dál větší zájem ze strany odborníků i laické veřejnosti vzbuzuje nejen její ekologická, ale zároveň i ekonomická stránka. Estetická stránka modulárních domů představuje pro mnohé současné architekty doslova výzvu. V současné době, kdy každý z nás má více či méně potřebu odlišovat se, by se mohla zdát modulární architektura neúčelná, ale její variabilita je natolik velká, že tomu tak není. Každý, kdo chce bydlet, pracovat či podnikat v jedinečném prostředí, si může splnit svůj cíl díky modulárním stavbám. Jistá omezenost tu sice platí, tou je replikovatelná jednoduchá konstrukce, ale přesto právě tento prvek nabízí zároveň i jistou variabilitu. Tu je možno spatřit v různé velikosti prefabrikovaných kvádrů a krychlí, v možnosti rozšířit tyto geometrické tvary o další, čím se samotná modularita stává dostatečně variabilní.
Příklady modulových domů a modulární architektury    Modern villa night view
Nejlépe se výhody každého stavebního prvku či architektonického typu ukazují na konkrétních příkladech. První znaky budoucího potenciálu modulární architektury bylo možné sledovat již v roce 1972 na japonské stavbě Nakagin Capsule Tower. Modulární stavby mají možnost vytvářet rozličné kombinace při rozmisťování jednotlivých modulů, a to je dobře patrné již na tomto příkladu.  I svého času velmi kontroverzní stavba budovy Centre George Pompidou v Paříži z roku 1977 je takovým příkladem. Toto centum patří ke vzácným příkladům veřejných budov, které zcela úmyslně na odiv vystavují svou technickou stránku, ačkoli vnitřní prostory jsou zasvěceny galerii umění. Ze současné modulové architektury představme alespoň jednoho zástupce. Na lokalitě vedle frekventované silnice v Amsterodamu v Nizozemí stojí od roku 2006 Centum pro léčbu rakoviny CCA, které je součástí nemocnice Antonyho van Leeuwenhoeka. Na jeho vznik bylo zapotřebí sestavit barevné kontejnery do výrazného vertikálního útvaru. Celá kompozice tak zviditelňuje existenci samotného ústavu i existenci závažného onemocnění, jaké rakovina v současné době představuje.
  
Text: Zuzana Bohdalová
Foto: samphoto.cz