Jak opticky zvětšit malý prostor

Existuje několik možností, jak opticky zvětšit prostor, který nyní vypadá malý. Jednou z cest takové změny je vybrat správný design podlahy a další možností je zvolit vhodný barevný odstín do interiéru. Je na vás, kterou cestou půjdete. My vám dnes obě tyto metody více přiblížíme, abyste vybrali pro svůj malý byt tu vhodnou.

Vhodný design podlahy

Obecně platí, že v menších prostorách je vhodnější jemnější design i struktura. Proto je vhodné vyhnout se dřevům, které mají velmi výraznou strukturu a rozdílně působící prkna. Ideální je, použít pro celou místnost stejný typ podlahy.

Směr pokládky prken 

Směr pokládky prken se považuje u podlahy v malém prostoru za klíčový. Při obdélníkovém tvaru podlahy se doporučuje klást prkna podél delší zdi. Aby interiér působil harmoniky, je nutné položit krytinu v celém objektu stejným směrem.  Podlahu můžete také podpořit tím, že zohledníte přirozeně proudící světlo do místnosti. Položíte-li podlahu paralelně se slunečními paprsky, spoje mezi prkny budou méně viditelné. Další alternativou je diagonální instalace podlahové krytiny. I tento způsob opticky podpoří dojem většího prostoru.

Rozměry podlahových prken    

Vždy dbejte na to, aby velikost prken u podlahy odpovídala velikosti místnosti. I jejich šířka má vliv na výsledný dojem. Vhodné je ujistit se, že ve vašem interiéru je a zůstane vše v rovnováze.

Různé barvy vyvolávají různý dojem

Je známo, že dojem hloubky je u každé barvy jiný. Zatímco teplé odstíny mají tendenci spíše opticky vystupovat, čímž dělají místnosti menší, studené odstíny prostor naopak opticky zvětšují. Doporučujeme používat v malých prostorech více světla a volit na vymalování zdí spíše světlé barvy. Vybírejte i nábytek a podlahy se světlými barvami. Pokud zvolíte tmavou podlahu, vždy ji kombinujte se světlými tóny. Rozhodující je udržet v malém prostoru nízký kontrast. Ideální je doplnit střední a světlé odstíny podlahy podobnými barvami zdí. Tato kombinace dokáže eliminovat linii horizontu a navodí iluzi rozlehlého prostoru.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

302 total views, 1 views today