Stačí málo a šetříte již od začátku topné sezóny

Rate this post

Nejen seřízením kotle a pootočením termostatu můžete ušetřit za náklady na topení. Velmi důležité je převzít i správné vytápěcí návyky. Jde přece o to snížit co nejvíce právě tu nejvyšší položku výdajů z rodinného rozpočtu.

Všem, kteří chtějí ušetřit, se rozhodně vyplatí zaměřit se hlavně na vytápění. Důležité je nechat zkontrolovat před sezónou spalinové cesty včetně komínu a kotle. Zkontrolovat také radiátory a posléze topit na nižší teplotu a větrat spíše častěji a krátce. Vyvarujte se stavění nábytku před radiátory. Před sezónou radiátory vždy odvzdušněte.

Seřízení kotle

Nechejte prohlédnout topná tělesa i rozvody tepla. Dále je vhodné zkontrolovat potenciální úniky teplonosného média, to bývá obvykle voda. Sledujte manometr, který měří tlak v otopné soustavě. Ten by měl ukazovat obvyklou hodnotu. Při objevení netěsností anebo při poklesu tlaku v soustavě bude nutná oprava. Pamatujte na to, že kotel, který je dobře seřízený, vám může ročně uspořit až tisíce korun. Plynový kotel by se měl nechat zkontrolovat, vyčistit a seřídit alespoň každý druhý rok.  Zásadní je i správné nastavení regulace. Odborníci doporučují kontrolovat kotel, aby nespínal příliš často. Několikerým spínáním za hodinu se zkracuje životnost kotle a navíc se zvyšuje spotřeba plynu.

Nezakrývejte radiátory  

Na radiátorech by neměly být ani nánosy prachu, ani těžké závěsy a nábytek byste měli stavět v dostatečné vzdálenosti od radiátorů. Když radiátory jakkoli zakryjete, snížíte tím jak přenos tepla, tak výkon topného tělesa. K regulaci výkonu používejte termostatické hlavice na jednotlivých radiátorech, v každé místnosti nemusí být nutně stejná teplota. Každý stupeň navíc znamená až šestiprocentní navýšení energetické spotřeby. Na druhou stranu nenechávejte klesnout teplotu v místnostech pod 12 °C. Vytápění pak bude příliš zdlouhavé. Využijte možnost a instalujte za radiátory panely odrážející teplo zpět do místnosti.

Chytrý termostat

Odcházíte-li do práce, nevypínejte topení. Pouze jej stáhněte. Časté vypínání topení není dobré. Vychladne-li byt příliš, budete o to více energie potřebovat na jeho opětovné prohřátí. Víte, že existují takzvané chytré termostaty? Jejich velkou předností je to, že dokážou přizpůsobit tepotu v bytě aktuálnímu počasí a navíc poznají, kdy obyvatelé bytu přijdou domů. Spustí topení právě před vaším příchodem a navíc jsou tyto termostaty schopné ohlídat i otevřená okna.

Osvojíte-li si tyto drobné zvyklosti spojené s topnou sezónou, jistě se vám a vaší domácnosti podaří ušetřit.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

207 total views, 1 views today