Prodej bytu přes realitku? Bude to chtít písemnou smlouvu!

Rate this post

Chcete požádat některou z realitních kanceláří o prodej vašeho bytu? Buďte ve střehu! Nenaleťte na podezřelé mimosmluvní nabídky nebo na bezplatnou spolupráci. Požadujte uzavření písemné smlouvy o zprostředkování. Podmínky stanovené v takové smlouvě vám napoví, zda se jedná o seriózní kancelář.

Stejně tak, jako není jednoduché prodat svůj byt výhodně a k oboustranné spokojenosti, není jednoduché vybrat ani tu správnou realitní kancelář, která se vám o prodej bytu postará. Nesrozumitelné smlouvy s mnoha ustanoveními, na něž smlouva odkazuje, nebo smlouva postrádající podstatné náležitosti jistě nepovedou k dobrému a výhodnému prodeji.

Požadujte srozumitelnou smlouvu o zprostředkování prodeje

Smlouva, kterou uzavřete s realitní kanceláří, definuje charakteristiku nemovitosti, dále určuje její prodejní cenu, a na základě téže smlouvy se kancelář zavazuje k jejímu prodeji. Prodej je stejnou smlouvu odměněn takzvanou provizí, čili domluvenou odměnou. Ve smlouvě může být uvedena také snížená cena, kterou jste jako prodávající ještě schopni akceptovat. Dalším bodem, který by ve smlouvě neměl chybět, jsou podmínky odstoupení od smlouvy a termín smluvního plnění. Zcela podstatné je také vymezení pravomoci realitní kanceláře.  To znamená, kdy může kancelář postupovat pouze na základě vašeho souhlasu a kdy má pravomoc jednat samostatně.

Výhradní smlouva na dobu určitou

Tento typ smluv spadá do kategorie smluv s exkluzivitou.  V praxi to znamená, že prodej vaší nemovitosti bude zajišťovat výhradně jedna jediná realitní kancelář. Zvolíte-li seriózní realitní kancelář se zkušeným makléřem, není třeba se takové smlouvy obávat. Skutečnost je taková, že skuteční odborníci pracují s exkluzivními smlouvami, zatímco průměrní makléři pracují spíše s druhým typem smluv. Co se exkluzivity týče, měli byste si jako objednavatelé služby pohlídat délku uzavření exkluzivní smlouvy. Za optimální je považována doba jednoho maximálně dvou měsíců, s tím, že je možné její opakované prodloužení. Mějte na paměti, že navrhne-li makléř tříměsíční délku exkluzivní smlouvy, nelze to považovat za seriózní jednání.

Úskalí nevýhradní spolupráce 

Svěříte-li prodej své nemovitosti více než jednomu makléři, jedná se o nevýhradní spolupráci. A právě ta má svá úskalí. Obvykle se to projeví tím, že vás makléř tlačí do nejrychlejšího prodeje, i když je cenově pro vás nevýhodný. Je to způsobeno tím, že makléř se cítí ohrožen konkurencí a chce rychle vaši nemovitost prodat. Dalším mínusem je to, že potencionální zájemci o vaši nemovitost mohou získat dojem, že o váš byt není zájem, když je inzerován na stránkách několika realitních kanceláří.  Větší počet makléřů znamená také nižší zájem a motivaci k prodeji z jejich strany.

V každém případě je vždy důležité si vybrat seriózního realitního makléře a toho si dobře prověřit, případně si o něm zjistit reference a až poté se rozhodnout.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

146 total views, 1 views today