Připravte se na povinné čipování psů od roku 2020

Rate this post

Hlídá váš majetek a to nejcennější v něm váš čtyřnohý společník a přítel pes? Pak byste měli vědět o novele veterinárního zákona, která byla schválena 16. srpna loňského roku Senátem. Jedná se v ní o tom, že čipování psů v ČR bude povinnou záležitostí.

Tato otázka byla otevřena hlavně v souvislosti s množírnami, jelikož se náš stát stal doslova rájem nepoctivých množitelů psů. Spousta lidí vydělávajících na němých tvorech, doslova ždímají poslední zbytky sil z fenek, které nutí rodit dvakrát do roka. Množitelé tak přivádějí do tohoto světa další a další nemocná, postižená anebo dokonce mrtvá zvířata. Stejná zvířata, na která my ostatní nedáme dopustit. Množitelé se tak na nich dopouštějí takzvaného týrání chovem. Ne vždy jsou však množitelé opravdu potrestáni. Povinné čipování psů je jedním ze způsobů, jak tomuto nešvaru zabránit anebo alespoň množitelům výrazně ztížit situaci.

Výhody čipování psů

Díky čipu se obvykle zaběhnutý pes rychle vrátí ke svému majiteli. Je-li váš pes odcizen, snáze prokážete jeho vlastnictví. Další výhodou je lepší průkaznost identity psa. Obecně se předpokládá také snadnější monitoring chovu psů. Bude-li třeba pokárat majitele za týrání psa nebo psů, bude jejich majitel snadněji dohledatelný. Při prodeji bude možné psy kontrolovat. V případě potírání množíren bude mít kontrolní orgán snazší práci. Protože ve většině nejen evropských států již povinné čipování psů platí, bude mít majitel čipovaného psa usnadněné vycestování se psem za hranice ČR.

Jak probíhá čipování psa

Svého psa můžete nechat čipovat pochopitelně již letos nebo v příštím roce. Není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Přiveďte svého psa k veterináři, ten mu vpraví mikročip pod kůži na krku v oblasti za levým uchem. Aplikace čipu se provádí pomocí speciálního jednorázového aplikátoru. Veterinární lékař zapíše číslo mikročipu jak do průkazu zvířete, tak i do evidence svých psích pacientů. Další postup je pak již na vás.

Nezapomeňte čip vašeho psa zaregistrovat

V tuto chvíli však víte jen vy a váš veterinář, že daný mikročip patří právě vašemu zvířeti. Ale to ještě neznamená, že se váš načipovaný pes při ztrátě ihned najde. Zatím si nikdo čip vašeho psa nespojí ani se jménem majitele, ani s jeho telefonním číslem. Svého psa a jeho čip nyní musíte zaregistrovat do některého z aktuálních registrů psů. Doporučujeme vyzvednout si proto formulář a kopie, vše pečlivě vyplnit, vlepit do každého formuláře jednu z nálepek s čárkovým kódem čipu a nakonec k němu přidat váš kontaktní telefon a e-mail. První kopii musíte doručit na místní úřad, kde máte svého psa přihlášeného a platíte za něj poplatky. Druhou kopii poštou, případně naskenovanou odešlete do Národního registru majitelů zvířat třeba přes elektronickou poštu. Třetí kopie zůstává vám, tedy majiteli psa. Teprve nyní plní mikročip funkci prostředku k vyhledání a nalezení vašeho psa v případě jeho zaběhnutí. Mikročip nemá vloženou žádnou informaci, pouze své unikátní číslo. To je důvod, proč až při srovnání s některou z databází poskytne všechny potřebné informace.

Kolik stojí čipování

Pořizovací cena jednoho čipu je od 120,- až 450,- Kč a odpovídá typu čipu. Za jeho aplikaci si veterinární lékaři obvykle účtují 300,- až 550,-Kč. Životnost čipů se odhaduje na 25 let.

Za nedodržení hrozí sankce

Pravděpodobně povinně budou čipování podléhat útulky pro zaběhnutá a opuštěná zvířata. Sankce za nedodržení mohou být stanoveny v rozmezí 20 – 100 tisíc v závislosti na druhu provinění. Sankce by měly mít jak preventivní, tak represivní význam.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

651 total views, 1 views today