Přibývá reklamací nemovitostí

Rate this post

Koupili jste nemovitost a až poletech objevili její skrytou vadu? Do 5 let po její koupi můžete nemovitost reklamovat. Odškodnění se v případě běžných vad nemovitosti pohybuje mezi 10 až 20 % z původní kupní ceny. Je-li reklamace uznána, mohou se vám tak vrátit i statisíce. Jestliže ale tuto bitvu u soudu prohrajete, počítejte navíc se soudními výlohami.

Během jednoho roku se v ČR prodá na půl milionu nemovitost

Jen u zhruba 10 % případů se řeší technický stav nemovitost smluvně. Takřka 60 % nových  majitelů nemovitostí si myslí, že svou nemovitost pořídili bez jakýchkoli vad.  Nevadí jim ani skutečnost, že ke kupní smlouvě neobdrželi žádný záznam o technickém stavu budovy. Skutečnost je však taková, že na většině budov jsou vady, které jsou naším očím skryty. Jako laikové nemáme šanci je objevit pouhým okem. Následně 1/3 nových majitelů nemovitostí objeví nějakou tu skrytou vadu později.

Jak je to s reklamační lhůtou

Skrytou vadu nemovitosti je možné reklamovat ze zákona i 5 let po koupi nemovitosti. Ovšem je nutné dokázat, že vada se neprojevila až s užíváním domu, ale existovala již při jeho koupi. S dokazováním skrytých vad vám mohou pomoci odborní technici. Reklamace není sice zcela jednoduchá záležitost, ale dá se s pomocí zvládnout. Poté již můžete požadovat po původním majiteli nemovitosti slevu z nákupní ceny. U běžných vad nemovitostí se finanční odškodnění pohybuje mezi 10 – 20 procenty z původní kupní ceny nemovitosti. Jedná-li se skutečně o skrytou vadu, můžete jako kupující podle práva reklamovat a požadovat opravu, případně slevu z nákupní ceny, nebo v závažných důvodech odstoupit od smlouvy. Pokud vám není ze strany prodávajícího vyhověno, máte možnost obrátit se na soud, ovšem je třeba unést důkazní břemeno.

Základem je smlouva

V zájmu všech stran, tedy kupujícího i prodávajícího je mít správně vyhotovenou smlouvu k prodeji (odkupu) nemovitosti. Je-li smlouva špatně sepsaná, neobsahuje-li informace o faktickém stavu nemovitosti, může to napomoci novým majitelům k úspěšné reklamaci. Bohužel je v současnosti zvykem využívat univerzální smlouvy, a takové často neobsahují nic konkrétního. Kupní smlouva je dokument, který převádí nemovitost na kupujícího. Jedná se o závazek obou kupních stran. Kupující prohlašuje, že se seznámil nejen s právním, ale i s faktickým stavem nemovitosti.

Pro obě strany platí, že je pro ně výhodnější, jsou-li nedostatky u nemovitosti odhaleny předem. Obě strany by k takovémuto obchodu měly přistupovat zodpovědně a čestně.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

300 total views, 1 views today