Normy a ergonomie v bydlení

Rate this post

Modelace a navrhování prostoru probíhá na základě ergonomických pravidel. Kvalitně naplánovaný prostor je základní návrhářskou hodnotou, ze které se pak ve všech směrech vychází. Je-li dobře zvládnutý prostorový plán, bývá výsledkem dobré fungování.

Interiér jako životní prostor člověka by se měl přizpůsobovat jeho uživateli. Rozhodně by tomu nemělo být naopak, že člověk se musí přizpůsobovat prostoru. A právě to je zásadní myšlenka ergonomie.

Základní ergonomická pravidla

Ergonomická pravidla jsou v mnoha směrech definována ergonomickými normami. Designeři v nich vidí vodítko k řešení konkrétních situací. Až na základě důkladného zmapování konkrétního prostoru a jeho specifik je možné zahrnout do plánu interiéru také ergonomická pravidla. Každý prostor je následně plánován v měřítku a jemu odpovídajících proporcích.

Jaké jsou cíle ergonomie

Jedním z nejdůležitějších cílů ergonomie je zajištění zásad bezpečnosti. Následuje úkol spojený s optimalizací bytových prostor přizpůsobený daným podmínkám. Dalším cílem ergonomie je stanovit vhodné výškové úrovně a zvolit a rozmístit nábytek. Nakonec je třeba sledovat pohyb s ohledem na jeho ekonomiku. Nedílnou součástí cílů ergonomie je i zjištění kvality osvětlení a kvality celkového klimatu interiéru.

Každá místnost má svou primární funkci

Každé místo má svůj potenciál, který je třeba vnímat. Konkrétní vliv na estetickou vyváženost a funkčnost prostoru má navrhování výškových hladin v místnosti. Výšku je třeba brát jako dominantní rozměr. Dveře, okna, strop, parapety, to vše má zásadní vliv na dynamiku prostoru. Schodiště je vždy považováno za dominantní prvek. Jako takový dává jasný rytmus danému prostoru. Nastane-li v daném prostoru zásadní problém, může být východiskem zásah do stavebních konstrukcí a jejich úprava.

Konkrétní čísla související s ergonomií prostoru a bydlení jsou přesně dána a nalezneme je v ergonomických tabulkách.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

373 total views, 1 views today