Jarní a letní zateplování má své výhody

Nečekejte, až se zima zeptá, zateplujte již nyní, na jaře nebo v létě. I když poptávka po zateplovacích materiálech u nás prudce stoupá vždy na podzim, měli byste uvažovat spíše o jarním či letním zateplování. Je to totiž výhodnější.

Výdaje za energie se pohybují u českých domácností přibližně okolo jedné pětiny celkových výdajů.

Výhody jarního a letního zateplování

Izolační materiály v teplém a suchém počasí lépe zasychají. Fasádní stěrky a lepidla jsou vytvořená na bázi cementu, a to je důvod proč potřebují pro své vyzrání určitý objem vody. A právě tato voda pak musí vyschnout. Díky tomu je výrazně minimalizováno nebezpečí vzniku poruch zateplovacího systému. Následné odstranění vzniklých závad by zbytečně prodražilo cenu za zateplení. Zateplování prováděné při nízkých teplotách může přinést mnohé komplikace.

Jaký je ideální postup

Chladné období roku je ideální příležitostí pro naplánování celé akce se zateplením. V zimě promyslíme celkový rozpočet, naplánujeme dodavatele, a jakmile přijde jaro, můžeme se pustit do samotného zateplování.

Jaké jsou nejvhodnější venkovní teploty pro zateplování  

Při zateplování si musíme dát pozor stejně tak na teploty velmi nízké, jako na teploty extrémně vysoké. Pohybují-li se venkovní teploty pod 5 °C, prodlužuje se doba vysychání stěrek a lepidel po aplikaci.  V důsledku toho hrozí nedokonalé spojení s izolací. Někdy se stane, že ve fasádě vzniknou praskliny. Za nejvhodnější období pro aplikaci zateplení (u všech typů objektů) je tehdy, kdy venkovní teploty neklesnou pod 5 °C a zároveň nevystoupají nad 30°C. Ani vedra tedy nejsou pro zateplování ideální.  Při vysokých teplotách totiž nanášený materiál zasychá naopak až příliš rychle. 

Co má předcházet samotnému zateplení 

V prvé řadě by měl konstrukci domu posoudit statik. Je to důležité kvůli případné nežádoucí vlhkosti nebo statickým poruchám. Dále by měl následovat energetický audit, který určí dopad zateplení na úsporu energetické náročnosti budovy. Musí být zpracována také projektová dokumentace, díky níž bude možné kontrolovat správný postup při zateplovacích pracích. V projektové dokumentaci je zahrnut také zvolený zateplovací materiál a časový rozvrh prací.  Doporučováno je také zajistit si technický dozor.

Text: Zuzana Bohdalová  

Foto: Shutterstock.com

81 total views, 1 views today