Jak si zvětšit dům aneb Jak se připravit na přístavbu domu – 2. část

Rate this post


Ať už jste se rozhodli pro přístavbu domu z jakéhokoli důvodu, seznámili jsme vás v první části našeho článku s tím, s čím budete muset pro začátek počítat. Je to hlavně boj s paragrafy, dále žádost o stavební a územní povolení a také celá řádka kompromisů, které vás dovedou až do konečné fáze vaší přístavby. V dnešním díle se zaměříme na nutné rozvržení prostor, na možnosti rychlejší výstavby a na návaznost stavebních konstrukcí a povíme si něco o rizicích přístaveb.

Díky přístavbě ze dřeva odpadá mokrý stavební proces

V případě přestaveb nejsou určující žádné trendy výstavby, ale přednost je dána vždy daným podmínkám stavebních pozemků, prioritám investora či majitele stavby a také charakteru výchozí stavby. V současné době jsou to hlavně dřevostavby, které se dostávají do popředí zájmu, a tak se stávají i ony součástí zajímavě kombinovaných zděných a dřevěných staveb. Výhodou je, že u nich odpadají takzvané mokré stavební procesy, což nezdržuje přístavbu čekáním na vyschnutí. Vzhledem k tomu, že přístavby bývají realizovány vždy za provozu domu, jsou nejrůznější technologické přestávky, jako například vysychání stavby nepříjemně dlouhé.

Na dobrém rozvržení prostoru záleží

V případě, že se má stát rodinný dům vícegeneračním bydlením, je důležité, aby se rodiny domluvily, zda má být jejich bydlení oddělené, či spíše více společné. Je třeba zvážit nutnost oddělených vchodů pro každou bytovou jednotku, nebo naopak případný společný pokoj pro hosty nebo společnou halu, která se stane místem setkávání obou rodin. Někdy se uvažuje i nad pořízením další třetí toalety, případně i koupelny. Vždy se doporučuje v případě dvou rodin mít oddělené kuchyně a s tím prakticky souvisí i oddělené kotle na ohřev vody anebo elektrokotle, pokud je dům vytápěn elektřinou. 

Rizika spojená s přístavbami

Z hlediska stavebních materiálů používaných v současnosti je třeba zvážit jejich vhodnost při využití pro přístavbu. Mohou mít totiž odlišné fyzikální vlastnosti jako pevnost, roztažnost a nasákavost, než je tomu u materiálů, díky nimž vnikla původní část stavby. Tento problém má ale jednoduché řešení v podobě odpovídající dilatační spáry mezi novou a starou částí stavby. Další možností je zesílení základové konstrukce. Při připojení na zděný dům může dojít u přístaveb v podobě dřevostavby k rozdílným tlakům působícím na základy domu. Důsledkem toho je pak odlišné sedání přístavby. 

Jedna rada na závěr

Vzhledem k větší náročnosti projektu přístavby je doporučováno navýšit honorář architekta podle konkrétního případu a jeho složitosti o 20 – 33 %.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

172 total views, 4 views today