Jak si zvětšit dům aneb Jak se připravit na přístavbu domu – 1. část

Rate this post

V praxi existují dvě možnosti, buďto svému domu přidáte na výšce, nebo naopak na šířce. Jestliže jste v oboru stavebním laikem, obraťte se na profesionály a přístavbu svého domu svěřte do jejich rukou. Vyhnete se tak nepříjemným překvapením, například v podobě nevyhovujícího dispozičního uspořádání přístavby, nebo vzhledu přístavby nezapadající do okolního prostředí. Zohlednit musíte taktéž zastavěnost pozemku.

Přístavba domu může vylepšit jeho finanční zhodnocení, změní jeho estetickou stránku, ale v první řadě rozšíří pro majitele možnosti jejich bydlení a využití dispozičního uspořádání domu. Přístavba je ideálním řešením, když se rozrůstá rodina.

První kroky vedou na stavební úřad

Na stavebním úřadu příslušném vaší obci zjistěte pravidla platící pro zastavěnost vašeho pozemku v místě plánované přístavby. Počítat byste měli s obvyklou mírou zastavěnosti 25 %. Každý kraj ale může mít procentuálně jinak nastavenou míru zastavěnosti, na to pozor. Dále stavební úřad stanoví maximální výšku domu. Jsou tu ale i další faktory, které ovlivní výslednou podobu nástavby domu. Patří k nim návaznost na přístupovou cestu, rozložení okolních objektů nebo orientace domu s ohledem na světové strany. Stavební úřad vám stanoví minimální odstup, který musíte dodržet od sousedního pozemku, nebo od polohy domu sousedů. Pouštět se do přístavby bez konkrétních údajů tohoto typu je nesmyslné.

Změny uskutečnitelné od ledna 2018

Díky změnám v legislativě je možné od ledna roku 2018 sloučit územní a stavební povolení v jedno. Týká se to staveb pro bydlení i rodinnou rekreaci. Od téže úpravy zákona platí zároveň, že některé stavby se nemusí od tohoto data vůbec ohlašovat. Vzhledem k tomu, že u přístaveb se mění objem stavby, musí stavebnímu povolení a ohlášení předcházet územní řízení. Celé řízení se tedy časově prodlouží. Stavební ohlášku jsou úřady nuceny vyřídit do 1 měsíce, zatímco stavebního povolení se dočkáte třeba až po několika měsících. K vyřízení všech potřebných náležitostí můžete využít znalostí a služeb stavebního inženýra.

Nepodceňujte přípravnou fázi

Je třeba připravit se na to, že přístavba jako taková má mnohem více omezení, než jaká jsou u novostavby. Přístavbu limituje konstrukční systém, orientace volného místa, ale i možnosti pozemku. Takže v konečné fázi se jedná spíše o souhrn kompromisů než o svobodné rozhodnutí. Proto se nevyplácí podcenit přípravnou fázi, ač může být velmi zdlouhavá. Nejdříve s vámi, jako s majitelem domu projedná odborník veškeré důvody, které vás vedou k realizaci přístavby na vašem domě. Dále je třeba, aby se odborník (architekt) seznámil s momentálním stavem budovy a s jejím materiálovým, konstrukčním a dispozičním řešením, nevyjímaje ani hledisko estetické. Poté následuje takzvaná syntéza všech hodnocení objektu a k tomu se přidává vyhodnocení priorit.

Pochopitelně tady celá anabáze spojená s přístavbou není ještě zdaleka u konce. Ale o tom zase někdy příště.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

148 total views, 2 views today