Jak na uplatnění chytrých technologií v osvětlovací technice

Rate this post

Víte, že evropský trh s chytrými prvky pro domácnost roste přibližně 150% tempem? A chytré technologie se dnes již uplatňují nejen u průmyslových či veřejných budov, ale i v každodenně obývaných bytech a domech. V nich je možné zajistit inteligentní elektroinstalaci nejen pro ovládání osvětlení, ale i pro ovládání topení nebo třeba žaluzií.

Původní instalace si vystačí se základním okruhem

Chytre technologie v osvetlovaci technice 2

Klasická elektroinstalace sestává z jednotlivých spínačů, přepínačů či vypínačů pro každý jednotlivý spotřebič. A to se týká ovládacích prvků zabudovaných ve stěnách, na přívodních kabelech, ale i v samostatných spotřebičích. Jakákoli změna je potom zásadním zásahem do elektroinstalací, nebo je dokonce nutná výměna elektrospotřebičů. A protože se možnosti dnešních spotřebičů rychle mění, je dobré na tuto skutečnost pamatovat již při stavbě nového domu anebo při jeho rekonstrukci. Zatímco původním instalacím stačil základní elektrický okruh, v současnosti se již uplatňuje celá řada čidel a především možnost dálkového ovládání, a to prostřednictvím internetu třeba i z druhé polokoule.

Inteligentní instalace

Chytre technologie v osvetlovaci technice 1

Inteligentní instalace slouží k rozšiřování možností a změně dispozic. Její definici je možné změnit prostřednictvím softwarové aplikace. Inteligentní instalace dále umožňuje vzájemné propojení celé řady navazujících kroků. Jako příklad poslouží aktivace domácího kina, která automaticky spustí i zatažení žaluzií, vypnutí rádia, ztlumení hlavního osvětlení a klidně i zvýšení teploty pro vyšší komfort.

Komunikace je základem

Chytre technologie v osvetlovaci technice 3

Spínání či ovládání jednotlivých spotřebičů spočívá na speciálním relé, umístěném obvykle v rozvaděči. Nedochází však k přímému sepnutí spotřebiče. Po datové sběrnici jsou posílány zakódované zprávy s informacemi o tom, který povel je třeba vykonat, a pro která zařízení je určen. Pokročilejší zařízení jsou schopna komunikovat spolu navzájem.

Použití v osvětlovací technice

  • Skrze jeden vypínač je možné ovládat kterékoli svítidlo, nebo jejich libovolný počet.
  • Řízení osvětlení může být automatizováno na základě podkladů z kteréhokoli snímače v instalaci.
  • Možnost nastavovat různé scénáře pro speciální události, například i včetně té, kdy do domu vnikne zloděj.
  • Po zadání odchodového kódu zkontroluje inteligentní instalace, zda jste všude zhasli.
  • Sepnutí osvětlení v okamžiku vašeho vstupu do místnosti. Při odchodu z místnosti dojde k automatickému vypnutí.
  • Úspora finančních prostředků díky správně nastavené koordinaci osvětlení a žaluzií v závislosti na signálech z čidel o vaší přítomnosti anebo o intenzitě slunečního svitu.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutzterstock.com