Jak na správné založení stavby

4 (80%) 1 vote[s]
Dříve, než začnete se stavbou svého rodinného domu, je nutné zjistit si všechny dostupné informace o svém pozemku. Správně založená stavba, to je základ úspěchu spokojeného bydlení. Vyvarujte se nedostatku informací o pozemku, neboť chyby se na stavbě mohou projevit až po mnoha letech. 

Jak na spravne zalozeni stavby 2Znalost stavebního podloží je základ 

Základová půda neboli podloží, je vždy neoddělitelnou součástí konstrukce budoucí stavby. Každá stavební konstrukce musí spolehlivě plnit funkce, pro které je vytvořena. Jestliže však nejsou známy podrobnosti ohledně složení podloží a jeho vlastností, nelze ani správně navrhnout základovou konstrukci. A jestliže se jedná o náročné podmínky, je vše ještě mnohem složitější. Ačkoli způsob založení záleží především na inženýrsko-geologických podmínkách daného místa, není ovlivňován jen záležitostmi týkajícími se statiky. 

Investujte do průzkumu    

Každé zakládání stavby v první řady vyžaduje sondu podloží a důkladný průzkum. I když často nepředpokládáme nějaké problémy, mohou nás výsledky složení základové půdy překvapit. U stavby rodinného domu nemusíte hned objednávat velký stoj, na průzkumnou sondu postačí přenosné ruční přístroje.  Jsou to sondy spíše malých rozměrů, které se pomocí kladiva zahloubí asi 2 – 3 metry do půdy.   

Inženýrsko-geologické mapy Jak na spravne zalozeni stavby 1

Všechny důležité složky prostředí zahrnujícího celé území naší republiky najdete v inženýrsko-geologických mapách. Popsány jsou v nich například geodynamické jevy jako eroze, spraše, seizmicita, případně svahové pohyby, či krasové procesy. Se všemi těmito jevy je totiž spojena jistá rizikovost území. Každý stavební úřad by měl mít tyto mapy k dispozici. Úředník tohoto odboru by vás měl na problematické oblasti upozornit a vy byste se měli následně obrátit na odborníky. 

Není na škodu poptat se v okolíJak na spravne zalozeni stavby 3

I místní obyvatelé a potencionální sousedi vám mohou velmi prospět užitečnou radou, na co si třeba dát pozor, jaká jsou specifika okolí, nebo co se změnilo v posledních letech, případně, co se plánuje v blízké budoucnosti. Žijí ve vaší zájmové zóně již dlouhodobě, a tak doplní informace, které o svém pozemku potřebujete vědět. 

Jak je to u pasivního domu 

Odborníci radí u pasivních domů založení armované desky na pěnosklo. Pěnové sklo působí zároveň jako tepelná izolace přízemí, přičemž armovaná železobetonová deska se pak stane akumulační vrstvou vnitřního jádra domu. Aby nedocházelo k zaplavování vrstvy pěnoskla, je obzvlášť důležité mít perfektně provedenou drenáž podloží pod deskou. Vyztužení desky zajišťují jednotlivé výstužové pruty, které se kladou v určité vzdálenosti. V některých případech se používají svařované Kari sítě. 

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: shutterstock.com