Jak na pokládku vegetačních tvárnic

Rate this post

Vegetační tvárnice se využívají nejčastěji pro příjezdové cesty ke garážím. Díky položení tohoto typu tvárnic může odtékat voda z místa lépe a lépe se vsakovat.

Co budete k pokládce potřebovat

Jak na pokladku vegetacnich tvarnic 3

Množství vegetačních tvárnic dle vypočítané spotřeby, vytyčovací kolíky a zednickou šňůru, nářadí pro pokládku dlažby, písek, travní semeno, zhutňovací vibrátor, drcené kamenivo se zrnem 0/5, lopatu, ochrannou síť proti ptactvu, koště, konev s vodou.

Čím začít

Než začnete s pokládkou vegetačních tvárnic, doporučuje se připravit si plánek. Pomocí kolíků a šňůry si vytyčte plochu a pak ji podél šňůry vyryjte. Z vytýčené plochy odstraňte půdu do hloubky 40 cm. Podklad je nutné zhutnit vibrátorem a následně vysypat asi 30 cm vysokou vrstvou štěrku. Štěrk také zhutněte.

Jak pokračovat

Jak na pokladku vegetacnich tvarnic 1

 

Z drceného kameniva se zrnem 0/5 vytvořte další asi 5 cm vysokou vrstvu. Tu vyrovnejte lištami ve tvaru T a srovnávací latí. Neboť tento typ tvárnic dovoluje vsakování srážkové vody do země, není třeba počítat se spádem dlažby.

Pokládka vegetačních desek

Velké vegetační desky se ukládají na lože z kameniva se spárou 3 mm. Je nutné spáru dodržet, dlaždice se nesmějí posunovat. Je třeba postupovat tak, že si kleknete vždy na již uložené tvárnice a další tvárnice budete pokládat takzvaně přes hlavu.

Vyplňování zeminou

Spáry nyní vyplňte zeminou s pískem v poměru 1:1. Proveďte zhutnění vibrátorem s ochranným potahem z PVC, díky němuž nepoškrábete povrch tvarovek. Po zhutnění vysypte tvárnice znovu zeminou, ale jen do výše 1 cm pod horní okraj tvarovek. Zeminu do otvorů můžete vmést koštětem.

Závěr

Jak na pokladku vegetacnich tvarnic 2

Do otvorů vysejte travní semeno a vydatně jej zalévejte. Před vyzobáváním ptactvem chraňte výsev sítí na ochranu proti ptactvu.

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com