Čím nahradit posypovou sůl, která škodí přírodě

Rate this post

Zima a velké množství sněhu s sebou nepřinášejí jen radost a možnost lyžování na kvalitním povrchu, ale také starosti s jeho uklízením. Chodníky zasypané sněhem jsou špatně schůdné a často i velmi nebezpečné, hlavně, když se ze sněhu stane ledová krusta. To ale ještě neznamená, že se musíme chovat macešsky k přírodě a na cesty a chodníky sypat kvanta posypové soli.

Udržovat chodníky v zimě dobře schůdné patří k povinnostem jejich majitelů. Bohužel až příliš často lidé využívají za tímto účelem posypovou sůl. Nejen, že pak díky ní trpí naše obuv, ale hlavně příroda, která už se i bez soli musí vyrovnávat s mnoha závažnějšími problémy. Jak a čím posypovou sůl nahradit?

Jak sůl působí

Sůl svým složením ovlivní fyzikálně led, který začne tát, a to i tehdy, je-li teplota pod bodem mrazu. A tak sůl ve vysokých koncentracích a na nevhodných místech páchá velké škody. Jednak znečišťuje prameny podzemních vod, dále způsobuje úhyn kořenů rostlin a stromů a v neposlední řadě může způsobit také úhyn živočichů obývajících jezera a řeky. Používáte-li jako posyp kuchyňskou sůl, čili chlorid sodný, je to při mrazech vyšších než – 5 °C zbytečné. Tehdy už není účinná. Pak je tedy třeba sáhnout po chloridu vápenatém.

Nabízející se alternativy  

  • Močovina – funguje v podstatě jako kuchyňská sůl, avšak neškodí tolik jako sůl. Na místech, kde byla výrazně využita, dochází následně k podpoře růstu vegetace.
  • Calcium Magnesium Acetate (CMA) – přírodě naštěstí neškodí v takové míře jako sůl, ale ve srovnání se solí je mnohem méně účinné a navíc výrazně finančně náročnější.
  • Písek, výpěrky z kameniva – velmi jemný písek nijak nepoškodí ani chodník, ani vaši obuv a už vůbec neuškodí přírodě, vždyť on sám je přírodním materiálem.
  • Drcený štěrk – použijete-li štěrk nejjemnější frakce, spolehlivě vás ochrání před uklouznutím na chodníku, nebude zátěží pro přírodu a po zimě jej můžete jednoduše smést a uschovat na další zimu.

Tak co, už máte jasno, jak budete chránit přírodu, i sebe na klouzajícím namrzlém chodníku?

Text: Zuzana Bohdalová

Foto: Shutterstock.com

156 total views, 1 views today